မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေခတ္မီအမိႈက္စြန္႔ပစ္အမႈိက္က်င္းအသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ ေနတယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခ်က္(၂၀၁၇-၂၀၃၀)ရဲ႔ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေခတ္မီအမႈိက္က်င္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ (၁၀)မိုင္အကြာ၊ ေက်ာက္ၾကမ္းေတာင္၊ ၾကာနီကန္ရြာအနီး တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ ဒီအမႈိုက္ကန္က ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္အမိႈက္ကန္စနစ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမိႈက္က်င္းကို အလႊာလိုက္ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး  အမိႈက္ကထြက္ရွိတဲ့ မီသိန္းဓါတ္ေငြစိမ့္ဝင္တာကို စုေဆာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓါတ္ေငြ႔ေတြကို အမိႈက္က်င္းမွာ ျပန္သံုးမွာျဖစ္ျပီး(၇၅)ကီလိုဝပ္ကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အမိႈက္ကန္ကထြက္တဲ့ Lechate (လတ္ခ်ိတ္)လို႔ေခၚတဲ့ ေရဆိုးေတြ မစိမ့္ႏိုင္ေအာင္(၂)မီလီမီတာအခင္းနဲ႔ သဲၾကမ္းခင္းျခင္း၊ ပိုက္အဆင့္ဆင့္ကေန ထြက္ရွိတဲ့ ေရဆိုးေတြကိုစုကာ သန္႔စင္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္စနစ္နဲ႔ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားသန္႔စင္ႏိုင္မယ့္စနစ္ေတြ ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတည္ေဆာက္ေနတဲ့ အမိႈက္က်င္းသစ္အတြက္ ေျမေနရာကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဝယ္ယူ ထားကာ တည္ေဆာက္ေရးကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကဝန္ထမ္းေတြနဲ႔  ယႏၱရားေတြအဓိကအသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  အမိႈက္က်င္းသစ္ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းကို ဂ်ပန္နဲ႔ကိုရီးယားက ေလ့လာထားတဲ့နည္းပညာအေပၚမွာ အျခခံၿပီးေဆာက္လုပ္ေနတာ ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕က တစ္ရက္ကို အမႈိက္တန္(၁)ေထာင္ဝန္းက်င္ ထြက္ရွိၿပီး ဒီအမိႈက္က်င္းၿပီးသြားရင္ အမိႈက္အသစ္ေတြကို စတင္စြန္႔ပစ္ႏိုင္ ျပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအမိႈက္က်င္းျပီးသြားရင္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ (၄)သိန္း (၆)ေသာင္း လက္ခံ စြန္႔ပစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ အမိႈက္က်င္း၊ အခင္း၊ ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ေရဆိုးစုထည့္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ေတြၿပီးမွာ ျဖစ္ၿပီး အခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေတာင္အင္းေျမာက္အင္းေနရာနဲ႔ ေအးရိပ္ၿငိမ္သုႆာန္ အနီးေနရာေတြမွာ အမိႈက္က်င္းေဟာင္း(၂)ခုရွိၿပီး ဒီအမိႈက္ က်င္းေတြက လက္ရိွမွာ ၿမိဳ႕နဲ႔ေဝးတဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ က်င္းတူးျပီး စြန္႔ပစ္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစြန္႔ပစ္တဲ့ စနစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးက မီသိန္းဓါတ္ေငြ႔ထြက္သလို တခါတရံမီးေလာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမိႈက္ေတြထဲက စိုေနတဲ့  ေရဆိုးေတြကလည္း ေျမေအာက္ ေရကို ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။  ဒီအမိႈက္က်င္းေဟာင္းေတြက အမိႈက္ေတြကို ေလာင္စာအျဖစ္ သံုးကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္တဲ့ စနစ္ကို ကမ္းလွမ္းထားတဲ့  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြရွိေနၿပီး လက္ရိွမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းဆဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News