မိတ္ဖက္ပရဟိတအသင္းမ်ားဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေ၀းကိုၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ကရန္ကုန္ျမိဳ႕၊တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ ျမိဳ႔နယ္သစ္ေက်ာင္းတိုက္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေ၀းမွာသဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလိုအပ္တ့ဲအေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္နွင့္ပတ္သက္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊သဘာေဘးအႏၱရယ္ထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ငလ်င္ေဘးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔(ရန္ကုန္)ကလက္ရိွမွာေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေနျဖစ္ျပီးက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေ၀းကိုလူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔(ရန္ကုန္) မွပရဟိတမ်ားနဲ႔တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွမိတ္ဖက္ပရဟိတမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News