မကူးစက္နုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္တားဆီးသြားရန္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစုံ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့ျပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

အဆုိကုိ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးစံေရႊ၀င္းက တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မကူးစက္ နုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႕ ေသဆုံးမႈႏႈန္းဟာ(၂၀၁၄)ခုနွစ္က (၄၈)ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ႔ေပမယ့္ (၂၀၁၇) ခုနွစ္မွာ (၅၂) ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမွင္႕လာခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ မကူးစက္နုိင္ေရာဂါေတြဟာ အဓိကအားျဖင္႕ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ၾကီးသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သုံးျခင္း၊ အသင္႕စားသုံးနုိင္ေသာအစားအေသာက္မ်ား စားသုံးမႈမ်ားျပားလာျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႕ျဖစ္ပြားေနရတယ္လုိ႕ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဦးစံေရႊ၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးစံေရႊ၀င္း တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆုိအေပၚ  အဂၤပူ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအး၀င္းက ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ မကူးစက္နုိင္ေရာဂါမ်ားဟာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျပီး ေရာဂါခံစားရုံသာမက ေဆး၀ါးကုသမႈေတြအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားကုန္က်သလုိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးေတြကုိလည္း ထိခုိက္ေစတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ မကူးစက္နုိင္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ၾကီးနဲ႔အရက္ယမကာမ်ား သုံးစြဲမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါက ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကုိ ေလ်ာ႕နည္းက်ဆင္း သြားနုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႕ အဂၤပူမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအး၀င္းကေျပာပါတယ္။

မကူးစက္နုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္တားဆီးသြားရန္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစုံ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ ေနာက္ဆုံးထားအမည္စာရင္းတင္သြင္းဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News