ရန္ကုန္က ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္လာၿပီး ေနထိုင္ခြင့္မရွိခ်ိန္မွာ  မဖယ္ေပးခ်င္ေတာ့တဲ့သူေတြကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ အညီ ဖယ္ရွားမႈဥပေဒေတြအတိုင္း ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြ၊ အငွားအိမ္ရာေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမိသားစု ျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေပ်ာက္ေရာင္းခ်ေပးတာ၊ ငွားရမ္းေပးတာ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာခ်ထား ေပးတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနဟာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ  ေနထိုင္ေရးအတြက္အစိုးရက ခ်ထားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အၿပီးအပိုင္ေပးထားတာမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိနာလည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ ေနထိုင္ေနသူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အေနၾကာလာၿပီး ေနထိုင္ခြင့္မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာင္ မဖယ္ေပးခ်င္ၾကေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုမဖယ္ေပးခ်င္ေတာ့တဲ့သူေတြကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ၊ ဖယ္ရွားမႈဥပေဒေတြအတိုင္း ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာလို႔ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ ေနထိုင္ေနရတဲ့အေျခအေနေတြ ပ်က္ယြင္းသြား မွာကို စိုးရိမ္မႈေတြအတြက္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ စီစဥ္ထားတာေတြရွိတယ္္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြေနထိုင္ဖို႔ အစိုးရက ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္ခ်ထားေပးခဲ့တာဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ေတာ္သာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကတည္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာေတြမွာ ေနထိုင္ၿပီး မဖယ္ရွားခ်င္ေတာ့တဲ့သူေတြကို (၁၉၅၅)ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရတာျဖစ္ၿပီး ဖယ္ရွားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒမ်ားနဲ႕ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ (၁၉၅၅)ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒကို “(၁၉၅၅)ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” အျဖစ္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News