မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းငါးမ်ိဳးစိုက္ထည့္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္က မႏၱေလး ဆိပ္ကမ္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ငါးသားေပါက္ ၄သိန္းေက်ာ္စိုက္ထည့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ဧရာဝတီျမစ္ေရလွ်ံကြင္းေတြမွာငါးမ်ိဳးစိုက္ထည့္ျခင္းေတြကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုႏွစ္ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း စိုက္ထည့္ေပးတဲ့ ငါးသားေပါက္ေကာင္ေရ (၄)သိန္းကို သရက္ကုန္းငါးလုပ္ငန္းစခန္း၊ နတ္ေရကန္ငါးလုပ္ငန္းစခန္း၊ ကူမဲငါးလုပ္ငန္းစခန္း၊ ေရနံ႔သာ ငါးလုပ္ငန္းစခန္းစတဲ့ စခန္း(၄)ခု က ငါးသားေပါက္ေတြကို စိုက္ထည့္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို ငါးသားေပါက္မ်ိဳးစိတ္ေတြ စိုက္ထည့္ေပးတာဟာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေတြမွာငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ရွားပါးလာတဲ့အတြက္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ျပန္လည္တိုးပြားလာဖို႔ ဌာနပိုင္စခန္းေတြမွာရွိတဲ့ငါးသားေပါက္ေတြကို ျပန္လည္မ်ိဳးစိုက္ထည့္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေပၚလြင္ကေျပာပါတယ္။

အခုလို ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြရွားပါးမႈေတြရွိလာတာဟာ အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းမႈေတြ၊ ဘက္ထရီေလွ်ာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းေတြနဲ႔ သဘာဝ ေရျပင္ေလ်ာ့ရဲလာမႈေတြေၾကာင့္ ငါးသယံဇာတရွားပါးလာရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္းေတြေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ ပညာေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ငါးသယံဇာတေလ်ာ့နည္း တာကိုကာမိဖို႔နဲ႔ ငါးစားနပ္ရိကၡာဖူလံုဖို႔အတြက္ ငါးသားေဖာက္တာကို တိုးၿပီးေဖာက္လုပ္တာ၊ ငါးေမြးေတာင္သူေတြအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတာနဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္အပါအဝင္ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေတြနဲ႔ ေရလွ်ံကြင္းေတြမွာ ငါးမ်ိဳးစိတ္စိုက္ထည့္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ငါးမ်ိဳးစိုက္ထည့္ျခင္းအစီအစဥ္ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ဇနီး၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Related News