ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို စာနယ္ဇင္းနဲ႔မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MICT Park မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ က ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာဘာသာစကား ဖတ္ရႈေရးသားသူေတြက အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္မွာ ႏိုင္ငံတကာသံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔ ျမန္မာယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို တစ္ျပိဳင္တည္းကူးေျပာင္းႏိုင္ဖုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာယူနီကုဒ္စံစနစ္ကူးေျပာင္းရာမွာ ေတြ႔ၾကံဳလာႏိုင္တဲ႔ အခက္အခဲေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ နည္းပညာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူေတြက သက္ဆိုင္နယ္ပယ္အသီးသီးက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုညိွႏႈိင္းလ်က္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္နဲ႔ဂီတအပါအ၀င္ Content Producer မ်ားကပါ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ယူနီကုဒ္စနစ္က သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စနစ္တက်သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္း၊ လြယ္ကူတိက်စြာျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာစာစနစ္အတိုင္း အလြယ္တကူ အကၡရာစဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမွာလည္း အျခားဘာသာတစ္ခုကေန ျမန္မာဘာသာကို အျပန္အလွန္ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွာ အျပည့္အ၀အသံုးခ်လာႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြကိုလည္း ယူနီကုဒ္စနစ္မွာ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း စတဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ယူနီကုဒ္သံုး ျမန္မာစာစနစ္ကို စံခ်ိန္စံညႊန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁)ရက္ မွာ ယူနီကုဒ္သံုး ျမန္မာစာစနစ္ကို အစိုးရဌာနေတြမွာ ISO 10646 ႏိုင္ငံတကာသံုး ယူနီကုဒ္စံနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔  ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို ကူးေျပာင္းအသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။က်န္ရွိေနေသးတဲ႔ ပုဂၢလိကဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ျပည္သူေတြက ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ကစလို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို ကူးေျပာင္းအသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News