ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရႊလီျမစ္ကမ္းေဘးက မူဆယ္ၿမဳိ႕မွာ ေခတ္မွီၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနားလမ္းနဲ႔ မူဆယ္ဗဟို စီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းလမ္းမၾကီး ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္က အခမ္းအနားနဲ႔ ဖြင္႔လွစ္လုိက္ပါတယ္။အဲဒီဖြင့္ပြဲ ေန႔မွာပဲ မဂၤလာမူဆယ္လမ္းေလွ်ာက္ေစ်းဖြင့္ပြဲကိုလဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။  မဂၤလာမူဆယ္ လမ္းေလွ်ာက္ေစ်းမွာေတာ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ထုတ္ကုန္ပစ္ၥည္းေတြကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ကေန ၂၁ ရက္အထိ ၃ ရက္တိုင္  ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။

မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္မွာေတာ့ လူေနဆိုင္ခန္း ၁၉၂ ခန္းရွိၿပီး၊ အခန္းေတြကုိ  ဧရာ၀တီဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၆ ႏွစ္အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဆိုင္ခန္းေတြရဲ့ ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီးစီးထားၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း သိရပါတယ္။ေရႊလီျမစ္ေဘးက မူဆယ္ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းဟာ ၂၉၄ ဧက ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းၿပီး  က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၃ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားတာပါ။ ဇုန္ ၆ ခု နဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ PASSPORT နဲ႔ ၀င္ထြက္ႏိုင္ဖုိ႔ INTERNATIONALGATE  ၀င္ထြက္ေပါက္လုပ္ေနရာမွာ လက္ရွိ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီး ေနၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

မူဆယ္ဗဟိုစီပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကိုေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ေဒသႏၱရဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီ နဲ႔ နယူးစတားလိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတေဆာင္ရြက္ေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News