အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ၂၁ ရာစုပင္လံုကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ေပးပို႔တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာမွာ ထည့္သြင္းတိုက္တြန္းသြားတာပါ။(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို  ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ မနက္မွာအလံတင္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ၿပီး သမၼတမွေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားခဲ့တာပါ။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာင္ေပၚေျမျပန္၊ျပည္နယ္ျပည္မခြဲျခားျခင္းေတြ မျပဳလုပ္ဘဲ ျပည္သူအားလံုးက အစိုးရ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း သမတရဲ႕သ၀ဏ္လႊာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကလည္း မလြဲမေသြေအာင္ျမင္မယ္လို႔ သ၀ဏ္လႊာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳ မိန္႔ခြန္းမွာပါတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုလည္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

Related News