မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦးဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုးကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။အခုကတိသစၥာျပဳသူေတြဟာ ျပည္သူေတြကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ေက္ာမတီ၀င္ ၆ ဦးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေန တိုက္ရိုက္ခန္႕အပ္တဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ ၅ဦးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမႏၱေလးတိုင္းေဒသအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊ ျပည္သူလူထု အေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနေတြ၊ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနေတြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေကာ္မတီ၀င္ေတြ ကိုအသိေပး ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌကိုေတာ့ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကေန ထပ္မံေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႕သိရၿပီး အတြင္းေရးမွဴးကိုေတာ့ ခန္႕အပ္ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ေတြထဲကေန ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News