အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး မက္စ္ (MACCS) စနစ္ကို ၿပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၆) ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စတင္အသံုးျပဳခဲ့စဥ္က အခက္အခဲေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခုတစ္လအၾကာ မွာေတာ့ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈရရိွေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ မက္စ္ (MACCS) စနစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက သိရပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး မက္စ္(MACCS)စနစ္ဟာ  သီလ၀ါစီးပြားေရး ဇုန္အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ဧရိယာအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းကေန ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္စည္ေတြအတြက္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းေတြကို အြန္လိုင္းကေနလုပ္ေဆာင္ရတာ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာသလို ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းလည္း ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီစနစ္ကုိရန္ကုန္ဧရိယာအတြင္းမွာသာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး စနစ္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာရင္ေတာ႔ (၂၀၁၈)ေနာက္ပိုင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသေတြကိုပါ တိုးခ်ဲ႕သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစနစ္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးအကူအညီ ဂ်ပန္ယန္းသန္းေပါင္း (၃၉၉၀)အျပင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၈၀၀)ေက်ာ္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News