ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းကို ဇန္န၀ါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ဒီနည္းဥပေဒကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရဲ႕ ၀က္ဆုိက္မွာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔  ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုနည္းဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳအတြက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးထားတယ္လို႔   ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ပိုမို၀င္ေရာက္လာႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။နည္းဥပေဒမူၾကမ္း ထုတ္ျပန္ၿပီးရင္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။နည္းဥပေဒမူၾကမ္း ပထမအဆင့္ကို ေရးဆြဲၿပီးရင္ေတာ့ ဒုတိယမူၾကမ္းကို ဆက္လက္ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ(၁၈)ရက္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

Related News