ရန္ကုန္ရဲ႕ ဘတ္စ္ကားစနစ္အသစ္ စတင္အသက္၀င္မယ့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္မွာ ခရီးသြားေတြ အခက္မေတြ႕ေစဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဦးေဆာင္ျပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း နဲ႕ယာဥ္လိုင္းအသစ္ေတြ အေၾကာင္းရွင္းျပေပးမယ့္ ေစတနာရွင္လုပ္အားေပးေတြဟာ ရန္ကုန္ရဲ႕မွတ္တိုင္တိုင္းမွာ ရွိေနၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႕ဟာ တူညီ၀တ္စံုေတြ၊ လက္ပက္အျပာေတြနဲ႕ ရန္ကုန္ရဲ႕မွတ္တိုင္ႏွစ္ေထာင္ ေလာက္မွာ ႐ံုးဆင္း႐ံုးတက္ခ်ိန္ႏွစ္ခ်ိန္ခြဲျပီးရွိေနမွာပါ။ စနစ္အသစ္မွာအခက္အခဲရွိလာႏိုင္ တဲ႕ခရီးသြားေတြအတြက္ သြားရမယ့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း၊ စီးရမယ့္ကားနဲ႕ ကုန္က်ေငြ၊ေတြကို တစ္ပတ္ေလာက္ရွင္းျပေပးၾကမွာပါ။

စနစ္သစ္ကိုအသားမက်ခင္အခ်ိန္အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကစီစဥ္ေပးတာျဖစ္ျပီး အခုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္လႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဦးေဆာင္ျပီး လူစုေနပါျပီ။ရက္ပိုင္းအတြင္းစတင္မယ့္ ဒီဘတ္စ္ကားစနစ္သစ္မွာေတာ့ မွတ္တိုင္ေတြမေျပာင္းေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအသစ္ေတြအတြက္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၂၅၀ ကို ျပန္အဆင့္ျမင့္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။ ဒါ့အျပင္သံုးလေက်ာ္ရင္ယာဥ္အားလံုးမွာကဒ္စနစ္ကိုစတင္ႏိုင္ဖို႕လည္း လုပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အသိေပးမႈအခ်ိန္နည္းလို႕ အစပိုင္းမွာအခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ရွိႏိုင္ျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအသစ္ေတြစဥ္းစားေပးဖို႕ ရွိေနတယ္လို႕တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ေျပာင္းမယ့္ ဇန္န၀ါရီ၁၆ရက္ေန႕မတိုင္ခင္ ဇန္န၀ါရီ၁၄ရက္နဲ႕ ၁၅ရက္ေန႕ ေတြမွာလည္း ျမိဳ႕နယ္အလိုက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဦးေဆာင္ျပီး အသစ္ေျပာင္းမယ့္ ဘတ္စ္ကားစနစ္ အေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြလိုက္ေ၀ဖို႕ရွိပါတယ္။ဒီကိစၥေတြအတြက္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ဇန္န၀ါရီ(၁၃)ရက္မွာထပ္ေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Related News