သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ မင္းရြာအသင္းေက်းရြာအုပ္စုအနီးက ေသာင္ထြန္းေျမပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေဒသခံလယ္သမား ေတြနဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူေတြ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သုံးခြျမိဳ႕နယ္ မင္းရြာအသင္းေက်းရြာ အုပ္စုအနီးမွာ ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေသာင္ထြန္းေျမေပၚလာၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီေျမအက်ယ္ဟာ ဧကတစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။

ေသာ္ထြန္းေျမအနီး ေက်းရြာကလယ္သမားေတြဟာ ဒီေျမေပၚထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ တိုင္းအစိုးရကိုေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္လည္းရရွိထားၿပီေပမဲ့ ေျမတိုင္းတိုင္းတာမႈမလုပ္ရေသးခင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသူေတြေရာက္လာလို႔ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားတာပါ။ေဒသခံလယ္သမားေတြဘက္ကေတာ့ ဒီအျငင္းပြားမႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းသြား မယ္လို႔ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီးေျပာပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႕ လာမယ့့္ မိုးစပါး စိုက္ခ်ိန္အမီ တရားဥပေဒနဲ႕အညီ အျမန္းဆုံးေျဖရွင္းေပးဖို႔လည္း ေဒသခံလယ္သမားေတြက ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ေျမတိုင္းဌာနကေတာ့ ေဒသခံေတြလုပ္ပိုင္ခြင့္ရမယ့္ေျမဧရိယာကို သတ္မွတ္တိုင္းတာေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေပမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသူေတြခုခံမႈေၾကာင့္ သတ္မွတ္တိုင္းတာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္ဦးစီမွဴးဦးညီညီေအာင္ကေျပာပါတယ္။

Related News