ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင္႔ သုံးရက္လွ်င္လူတစ္ဦးႏွုန္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေနတယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ျပန္လည္ေနရာ ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၲရာယ္ခံစားေနရတာေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဧျပီလ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ မဂၤလာသိရီဟုိတယ္မွာက်င္းပခဲ႔တဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မုိင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ မုိင္းဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးေန႔ အခမ္းအနားမွ သိရတာပါ။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင္႔ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထိခုိက္နစ္နာသူေပါင္း ၂၉၈ဦးအထိ ရွိခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ပွ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားခ်က္ေတြအရ သုံးရက္အတြင္း တစ္ဦးႏႈန္းထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတြထဲက လူေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း အသက္ဆံုး႐ႈံးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အခုအစီရင္ခံစာမွာ ကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ပက္သက္တဲ႔ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလည္း ပါ၀င္ျပီး ဒဏ္ရာရရွိသူေတြထဲက လူသုံးဦးလွ်င္တစ္ဦးႏႈန္းမွာကေလး ေတြျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အခုထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ယူနီဆက္နဲ႔ မုိင္းအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (MRWG) တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းက တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၉ခုမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းနဲ႔ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲ ေစႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြေၾကာင္႔ လူေပါင္း ၁၁၅၀၀၀ ကုိ အသက္ကယ္တင္ႏိုင္မဲ႔ အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္ကုိလည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News