ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဧျပီလ(၄)ရက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တာပါ။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႔ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းတို႔ကလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေႀကာင္႔ အခုလို လက္မွတ္ေရးထိုးစတင္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္႔အေႀကာင္းကိုလည္း စတင္မိတ္ဆက္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ေတြကတည္းက နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ အထည္ခ်ဳပ္ သင္ေပးတာလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုအပ္ေနတဲ့ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို မၾကာခင္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္လို႔လည္းသိ ရပါတယ္။

 

 

Related News