ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရာမွာ အမႈႀကီး၄၄မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး အရင္ေဖေဖာ္၀ါရီလထက္ မတ္လမွာ (၁၇)မႈျမင့္တတ္လာတယ္လို႕ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့စာရင္းေတြအရ အမႈႀကီး (၁၀)မ်ိဳးအနက္ လူသတ္မႈ (၈)မႈ လုယက္မႈ (၉)မႈ မုဒိမ္းမႈ(၂၆)မႈတိရစာၦန္ခိုးမႈ(၁)မႈ စုစုေပါင္းအမႈႀကီး(၄၄)မႈျဖစ္ပြားခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အျခားအမႈေတြျဖစ္တဲ့ ခိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ နာက်င္ေစမႈေတြ။နဲ႕ အျခားအမႈေတြဟာလဲ မတ္လအတြင္းမွာ (၁၃၅၈)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အရင္ေဖေဖာ္၀ါရီလကထက္ အၿခားအမႈေပါင္း (၈၀) နီးပါးတိုးၿမင္႔လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္နက္ပုန္း၊ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပည့္တန္ဆာ ရဲအက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စတဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ဖမ္းဆီးမႈေတြကေတာ့ မတ္လအတြင္း အမႈေပါင္း (၄၄၀၀)ေက်ာ္ဖမ္ဆီးခဲ႔နိုင္ျပီး အရင္ေဖေဖာ္၀ါရီလကထက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္အမႈေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္တိုးျမင္႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ႔ တယ္လို႕လည္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

 

Related News