ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႕ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို ျပည္သူေတြက တင္ျပလာတဲ့ ကိစၥ၊ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး  စိစစ္သုံးသပ္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာကိုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကိုတင္ျပခဲ့ေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ အေႀကာင္းၿပန္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို႕ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႕ စီးပြားေရးေကာ္မတီက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာမွာ ရန္ကုန္က အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားျပသာနာ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံေတြကို  အခ်ိန္အကန္႕ အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္လိုက္တဲ့ကိစၥ၊ ဒဂုံစီးတီးကိစၥ၊လယ္သမား အမည္ခံလူတစ္စုက စက္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ေငြ ေတာင္းခံတဲ့ကိစၥစတဲ့ ျပသာနာေတြ အပါအ၀င္ အေၾကာင္းကိစ္ၥ (၁၀)ခုထက္မနည္းကို ကြင္းဆင္းေလ့လာ၊ စိစစ္သုံးသပ္ျပီး တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာထဲ ထည့္သြင္းခဲ့တာလို႕လဲ ဆိုပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအားနည္းလို႕ ႏိုင္ငံအပါ၀င္ ျပည္သူေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနရတယ္လို႕လဲ ေကာ္မတီကသုံးသပ္ထားပါတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးလည္း  ဂုံးေက်ာ္တံတား(၂)စင္းကို တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းကာ ထြက္ရွိလာတဲ့ (၃၂)ဘီလီယံေက်ာ္ကို စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပက ျမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ ဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ေပးမႈမွာလည္း ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းနဲ႕ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလို႕လဲ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္လိုက္ျပီး  ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႕ စီးပြားေရးေကာ္မတီကိုလဲ ေနာက္တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးခြင့္ အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။

 

Related News