ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာ ေမ အဆိုျပဳထားတဲ့ ဇြန္လ ၈ ရက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာက်င္းပမယ့္အစီအစဥ္ကို ၿဗိတိန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေထာက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သီတင္းပတ္ ၇ ပတ္ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာက်င္းပဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမတိုင္ခင္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စည္းလံုး မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔နဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ ကေျပာပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ၁၃ ဦးက ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ကာ ၾကားေနမဲ ၁၀၀ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမကေတာ့ ၿဗိတိန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူမနဲ႔ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီကို ယံုၾကည္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုလိုၿပီး ဒါမွသာ အနာဂတ္မွာ ပိုမိုခုိင္မာေတာင့္တင္းၿပီး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစမယ့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ရည္႐ြယ္ခဲ့တဲ့ အီးယူကေန ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရးမဲေပးထားမႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈ မတိုင္ခင္မွာ ေျပာထားပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ႐ုပ္သံကေန အေျခအတင္ေဆြးေႏြးဖု႔ိ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ႐ွိေနေပမဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမကေတာ့ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာက်င္းပဖုိ႔ကို အတိုက္အခံေလဘာပါတီဘက္က ေထာက္ခံထားေပမဲ့ ၿဗိတိန္လူထုအေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမကို ဘယ္လိုယံုၾကည္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ “ဂ်ယ္ရမီ ကိုဘင္”က ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမဟာ ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲေစာၿပီး က်င္းပမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အေစာပိုင္းမွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News