အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့တာဟာ တစ္ႏွစ္တာကာလ ေရာက္ရွိ ေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြကို အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈက မရွိသေလာက္ နည္းေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၊ ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ခရီးသြား လာသူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား မႈေတြကို အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အြန္လိုင္း စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကဆိုရင္ အြန္လိုင္းကေနလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား မႈဟာ (၁၅) ခုေလာက္ဘဲရွိခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာေတာ့ မရွိသေလာက္ နည္းေနတယ္လို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။
 
အြန္လိုငး္စနစ္နဲ႔ လိုင္စင္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ အေထာက္အထား သက္ေသ ခိုင္လံုမႈအခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္ရတဲ့အတြက္ အြန္လိုငး္နဲ႔ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြရွိ ေနေပမယ့္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ေျဖေလ်ာ့ေပးလို႔မရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာလိုင္စင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္္လို႔ သိရပါတယ္။ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေတြေလွ်ာက္ထားမႈဟာနည္းေပမယ့္ အျမန္ေခ်ာပို႔ စနစ္ ၊ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ေတြကေတာ့ မ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အြန္လိုင္းစနစ္ကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြပိုမိုတြင္က်ယ္ေအာင္အသံုးျပဳလာဖို႔ အတြက္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြနဲ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႔တရား၀င္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေန ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News