ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အင္အားရဲ႕(၇၇)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ အသုံးျပဳထားတယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ မႈခင္းကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြအတြက္ လုံျခံဳေရးနဲ႔ တရာဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ထားမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဇြန္လ၂၁ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအျကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)က ေနာ္လွလွစုိး ေမးျမန္းခဲ႔တာကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထည္႔သြင္း ျပန္လည္ေျဖျကားခဲ႔တာပါ။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ႕နည္းေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အားကုိ တုိးျမွင္႔ခ်ထားခဲ႔ရာ ယခုနွစ္ေမလအထိ အမႈႀကီးဆယ္မ်ိဳး အနက္ အမႈေပါင္း (၆၆၆)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ၅၄၉ မႈကုိ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိႏုိင္ခဲ႔ကာ ၁၅မႈပိတ္သိမ္းခဲ႔ျပီး လက္က်န္၁၀၂မႈ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
အျခားအမႈ (၁၀)မ်ိဳးျဖစ္ပြားမႈ အေနနဲ႔ ၂၁၅၀၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ၁၅၀၄၆ မႈကုိဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိနွုိင္ခဲ႔ကာ ၁၅၅၀ေက်ာ္ကုိေတာ႔ အမႈပိတ္သိမ္းနုွိင္ခဲ႔ျပီး လက္က်န္အမႈအေနနဲ႔ ၄၉၀၈ မႈသာရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ မႈ(၁၀)မ်ိဳးအေနနဲ႔ ၆၂၉၈၀ မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ၆၁၇၅၀ ေက်ာ္ကုိ တရားစြဲဆုိနွုိင္ခဲ႔ကာ ၂၄၀ေက်ာ္ အမႈပိတ္သိမ္းခဲ႔ျပီး လက္က်န္အေနနဲ႔ ၉၀၀ေက်ာ္ က်န္ေတာ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။တရားခံေျပး ဖမ္းဆီးရရွိမႈအေနနဲ႔လည္း ယခုနွစ္အတြက္ေမလအထိ ၉၅၆ဦး ကုိ ဖမ္းဆီးထားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႈခင္္းက်ဆင္းေရး၊ လုံျခံဳေရးနဲ႔တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ယခုနွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွစတင္ကာ စြန္ရဲစီမံခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းကုိ လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News