ရန္ကုန္က သင္တန္းဆင္းနယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အေသြးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ နယ္ထိန္း ေတြကို နယ္ထိန္း(အျခားအဆင့္) လုပ္ငန္းခြင္(မြန္းမံ)သင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၇ သင္တန္းေပးခဲ့ျပီး ဇြန္ (၂၃)ရက္က သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားမိန္႕ခြန္းမွာ  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္၀င္းႏိုင္က ထည့္သြင္းေျပာႀကား လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမြမ္းမံသင္တန္း တတ္ေရာက္ျပီးတဲ့ နယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အေသြး တိုးတက္မႈရွိ၊ မရွိကို တစ္လအတြင္း ျမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးေတြက အကဲခတ္ကာ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ထံတင္ျပေပး ေစျပီး တာ၀န္ေပးသင့္ မေပးသင့္ကို သုံးသပ္သြားမယ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။
 
ဒီမြမ္းမံသင္တန္းမွာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ နယ္ထိန္းလုပ္ငန္းခြင္သေဘာ တရားေတြ၊ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႕ထိေတြ႕ ဆက္ဆံတာေတြ စတာေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႕လည္း 
သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္တစ္ခရိုင္ကို တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၅)ေရာက္ႏႈန္းနဲ႕ ခရိုင္(၄)ခုမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေနာက္အပတ္စဥ္မွာ တပ္ဖြဲ႕၀င္(၆၀)ကို သင္ၾကားသြားမယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလွာ္ကားမွာရွိတဲ့ ရဲအၾကပ္အတတ္သင္ ေက်ာင္းမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က သင္ၾကားေပးေနတဲ့ နယ္ထိန္းအျခား အဆင့္ သင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က နယ္ထိန္းနဲ႔ အျခားအဆင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၁၀၀)ဦး လေစလႊတ္ထား တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News