ေနာ္ေ၀နုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံတုိ႔အျကားပုိမုိခုိင္မာတဲ႔ မိတ္ဖက္နုိင္ငံေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံကုိေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Borge Brende abmh “ေဘာ့ဂ်္ ဘရန္ဒီ”နဲ႔ မေန႔က ဇူလုိင္လ ၆ ရက္က နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နွစ္နုိင္ငံနုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြရဲ႔ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။

 ေနာ္ေ၀နုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Borge Brende abmh “ေဘာ့ဂ်္ ဘရန္ဒီ”ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ နွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္အတြင္း နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဇူလုိင္လ ၆ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံမႈအတြင္းမွာ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံတုိ႔ၾကား စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးတုိ႔မွာ ဆက္လက္တုိးျမွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြ၊ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႔ဒီမုိကေရစီနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလမ္းစဥ္ေတြ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင္႔ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေနာ္ေ၀နုိင္ငံက ပံ႕ပုိးသြားမည့္္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈကိစၥရပ္ေတြမွာ ပံ႔ပုိးေပးမည္႔အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News