ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းညီ ဖမ္းဆီးနည္းသင္တန္းကို ဒီႏွစ္ ႏွစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၅၀၀)ခန္႕ကို သင္ၾကားေပးထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဥပေဒျပင္ပ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတဲ့အခါ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာ မရွိေစဘဲ နိုင္ငံတကာနည္းတူ စနစ္တက်ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းနိုင္ဖုို႔ ဖမ္းဆီးနည္းသင္တန္းက ဥေရာပသမဂၢနဲ႕ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ပူေပါင္းကာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ လဲျဖစ္ပါတယ္။ ခုဆိုတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သင္တန္းနည္းျပေတြကေန တဆင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြေပးေနျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ နွစ္၀က္ေက်ာ္အတြင္း  ဒီသင္တန္းအပါ၀င္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၅၀၀)ခန္႕ကို သင္ၾကားေပး ခဲ႔တယ္လို႕ လဲရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားပါတယ္။ 
 
ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြမွာလဲ ခုလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြေပးနိုင္ဖို႕ ဖမ္းဆီးနည္းနည္းျပသင္တန္းေတြကို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးမွာပဲ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီးခုဆို (၅)ေနရာခြဲကာ ဆင္႔ပြားသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဖမ္းဆီးနည္းသင္တန္းကို ဥေရာပသမဂ္ၢဆီကေနသင္ယူျပီးတဲ့ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သင္တန္းနညး္ ျပေတြက ခုလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာပဲ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိသင္တန္းသားအရာရွိ၊ အျခားအဆင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္စုစုေပါင္း (၈၅၀)ေက်ာ္ထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး လက္ရွိခ်ိန္ထိဆိုစုစုေပါင္း(၁၄၀၀)ခန္႕ သင္ၾကားထားျပီးျဖစ္တယ္လို႕လဲသိရပါတယ္။သက္စိုးေအာင္နဲ႕အာကာစံတို႕က ေပးပို႕ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News