ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနကပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ ဖ်က္ေရး အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔  စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္က ရန္ကင္းပညာေရး ေကာလိပ္၊ ေလ့က်င့္ေရးအလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာျပဳလုပ္ရတာဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေတြမွာလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔  ျပဳလုပ္တာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲမွာရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မွလည္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုပညာေပးရာမွာ လူကုန္ကူးမယ့္ ပြဲစားေတြရဲ႕လိမ္လည္မႈမခံရေအာင္၊ လိမ္လည္မႈေတြေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေအာင္ ပညာေပး ေျပာၾကားခဲ႕တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ ေပးေတြ၊ လူကုန္ကူးခံရပါက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈကိုပါ ၀င္တိုက္ဖ်က္ေပးႏိုင္မယ့္အခ်က္ေတြကို ေဟာေျပာေပးတဲ့အတြက္ အသိပညာေတြ ရရိွလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ ႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအခမ္းအနားကိုေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ျပတိုက္မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News