မူးယစ္ေဆးစြဲျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေျဖရွာရန္အတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းျပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔က မႏ္ၱေလးရွိ ဟိုတယ္မႏ္ၱေလးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနသူေတြကို ကုသေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအခြင့္မ်ားလက္လွမ္းမီေစေရးနဲ႕ လူမူဘ၀ျမႇင့္တင္ေစေရး လုပ္ငန္းေတြျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕ စနစ္က်တဲ့ ကုသေရးစနစ္မ်ားတည္ေထာင္ၿပီးမူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အဓိကသံုးစြဲေနၾကတဲ့ မူးယစ္ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ သံုးစြဲမႈေတြအလိုက္ကုသႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုလိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔သလို  ယခုတစ္ႀကိမ္ မႏ္ၱေလးျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အေပၚအေျခခံျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သင္တန္းေပးမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News