၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ႀကီးမွ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ အစ္ၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသို႔ အထူးအသိေပး ပန္ၾကားျခင္းတုိ႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားႏွင္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစ္ၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးသည္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို မည္သည့္ အခ်ိန္ကမွ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိပါ၊ လံုး၀ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း။ အစၥလာမ့္ တရားေတာ္တြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာ ေစသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္ အတိအလင္း တားျမစ္ထားပါေၾကာင္း။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အားလံုး၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း။
 
အၾကမ္းဖက္မွဳ မ်ားေၾကာင့္ ေနရပါစြန္႔ခြာေနၾကရသူ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အားလံုး အတြက္လည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ထိုအၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ရွံဳ႕ခ်ပါေၾကာင္း။ ၄င္းအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလး အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသျဖင့္ လြန္စြာစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ အင္တာနက္ လူမွဳကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ လွံဳ႕ေဆာ္ေရးသားေနသည္မ်ားကိုလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ ကာကြယ္တားဆီးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမွဳ မရွိေအာင္ အထူး ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္အပ္ပါေၾကာင္း။ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစ္ၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ အတူ တစ္သားတည္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အထူးအသိေပး ပန္ၾကားျခင္းတြင္ အခ်က္(၃)ခ်က္ပါ၀င္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ အစ္ၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အစဥ္ေက်းဇူးသစၥာ ေစာင့္သိရိုေသကာဘာသာေပါင္းစံု၊ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ၾကေၾကာင္း။ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစ္ၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္မခံဘဲ ဆန္႔က်င္ရွဳတ္ခ်၍ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ယခုအခါ အင္တာနက္ လူမွဳကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘာသာေရး ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမွဳမ်ား၊ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳမ်ား၊ လုပ္ႀကံသတင္းလႊင့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း။
 
ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ စိတ္လိုက္မန္ပါ တုန္႔ျပန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဖ်က္ အေမွာက္ လုပ္ရပ္မ်ား မသကၤာဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသို႔ အခ်ိန္မွီ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါရန္ ပန္ၾကားထားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ႔ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အစ္ၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္လ၀ီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟို)၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး) အဖြဲ႕ မ-မ-လ ဌာနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာမြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မ-အ-ဖ) ဌာနခ်ဳပ္တို႔ပါ၀င္သည္။
 

Related News