ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွပိုမိုအာ႐ုံစိုက္လာေစရန္ ႏွင့္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံမႈမ်ားတိုးျမွင့္ရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နွင့္မႏ္ၱေလးျမိဳ႕မ်ားအပါအ၀င္ အျခားျမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုးက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီလုိသတင္းထုတ္ျပန္ထားတာေၾကာင့္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွလည္း  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူေတြရဲ႕လုံျခဳံေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ တိုးျမႇင့္ခ်ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုးံမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕လည္း လုံၿခဳံေရးသတိထားရွိျပီး မသကၤာဖြယ္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းမႈေတြ ေတြ႔ရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ Call Centre ၁၉၉ ကိုလည္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 

Related News