ျမန္မာ့(အ)သံုုးလံုး ေစတနာ႔၀န္ထမ္း စာတတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးရဲ႕ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ ျမန္မာစာခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ႔တဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရး (အ)သံုးလံုးေစတနာ႔၀န္ထမ္းစာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးမွာ ေစတနာ ထက္သန္စြာပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကတဲ့ တက္ၠသိုလ္၊ေကာလိပ္၊သိပ္ၸံေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း မ်ားကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတဲ႔ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ တာကိုျပန္လည္ အမွတ္ရေစျပီး (အ)သုံးလံုးအဖြဲ႔၀င္ ေဟာင္းမ်ားစုေပါင္းျပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းႏိုင္သမွ်စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ရည္ရြယ္ျပီး အခုလို က်င္းပျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ(၅၃)သန္းရွိတဲ႔အနက္ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရဟာ (၉၄.၅) ရာခိုင္ႏွုန္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုလက္ရွိမွာေတာ႔  စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး (၁၀)ခုျမိဳ႔နယ္၊ ေက်းလက္ (၃၀)ေက်ာ္ကို သြားေရာက္ျပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ပညာရည္ႏွင္႔ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးပို႔ခ်ျခင္း၊ အခမဲ႔ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါး၊ေဆးခန္းသံုးပစ္ၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားနဲ႔ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ေတြအျပင္ႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ အ၀တ္အထည္အသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း အိမ္တြင္းမႈပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းစတဲ႔လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေဒသအႏွံ႔အျပားမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ 
 

Related News