အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ  (RCSS/SSA)ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္တဲ႕  ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အား မေန႕က နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုသည္။ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကတစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ကို အေျခခံ၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ား ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္တို႕ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအျပန္အလွန္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။
 
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ (RCSS/SSA) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂ္ၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမင္းသူ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္၊ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးစိုင္းငင္း၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေခးပ်ဴနွင့္ ဦးစိုင္းမိဏ္း၊ PMC မွ ဦးေဆာင္းဟန္၊ ဦးစိုင္းဟန္ႏွင့္ ဦးစိုင္းလ်ဲန္း၊ စီးပြားေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးေအာင္တိန္း၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုင္းဦး၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မွ ဦးခမ္းစံႏွင့္ ဦးေဟာင္ခမ္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ 
 
အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ (RCSS/ SSA) ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္က အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ (RCSS/ SSA) ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြတို႔က နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားၾကၿပီး အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ ၄င္းေနာက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ ရိုက္ၾကျပီး ေန႔လည္စာအတူတကြ သုံးေဆာင္ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
 

Related News