ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေတြေလဆိပ္သုိ႔ ဆက္လက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ  စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ လက္ဖက္ ၁၄ အိတ္၊ ၀က္အူေခ်ာင္း ၂၃ ဖာ၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း သုံးဖာ၊ အသင့္စားထမင္းသုပ္ ေျခာက္ဖာ၊ ငါးေသတၱာ ၂၅ ဖာ၊ ငါးပိေထာင္း ၁၄ ဖာ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္(မုန္႔တီ)ႏွစ္ဖာ၊ တီးမစ္ ႏွစ္ဖာ၊ တီရွပ္ တစ္ဖာ၊ စားဆီ ၁၄၂ ဖာ၊ ငါးပိေၾကာ္ ၁၅ ဖာ၊ အတြင္းခံ ေျခာက္ထုပ္၊ အမယ္စုံ၂၅ ထုပ္၊ စြပ္က်ယ္ ငါးထုပ္၊ ေျမခင္း ၁၀ လိပ္၊ ေျခ အိတ္ ၁၀၀၀ စုံ၊ ဓာတ္ခဲ တစ္ဖာ၊ ငါးပိေၾကာ္ႏွင့္ ပဲမုန္႔ ေျခာက္ဖာတို႔ကုိ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ျဖင့္ မဂၤလာဒုံေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ေတြေလဆိပ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရာ အဆိုပါေလယာဥ္သည္ စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားက ေနရာ အသီးသီး၌ လိုက္လံေထာက္ပံ့ ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ စုစုေပါင္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ (၁၄၉၁)ဦးတို႔ကို တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား လုိက္လံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
 
 
 

Related News