ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ  စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္နဲ ့ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြကို စတင္ ရွင္းလင္းေနပါျပီ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းမွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား (၁၀၀)ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ မဂ္ပုိလမ္းႏွင့္ ရွမ္းကုန္း လမ္းၾကားမွာရိွတဲ ့ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုရွင္းလင္းေနတဲ့ တိုက္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ ့ေတြက အပတ္စဥ္ပံုမွန္ ရွင္းလင္းေပးေနေပမယ့္  စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႕ပစ္တာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ အခုလို အမိႈက္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ပြေနတာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို စည္ပင္၀န္ထမ္း (၃၀)ဦး၊ အမိႈက္သိမ္းကား(၆)စီးနဲ ့ ရွင္းလင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းကို ရွင္းလင္းတဲ့အခါမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းတ ဲ့စီမံခ်က္နဲ ့လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ကေန စေနေန႔အထိရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ရွင္းလင္းျပီး တဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ အမိႈက္ေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ထပ္စြန္ ့ပစ္တာေတြ ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စည္ပင္သာယာေရးဥေပေဒအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ့အတြင္းက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြက အမိႈက္ေတြကို  ဒုတိယအၾကိမ္စီမံခ်က္နဲ႔ ရွင္းလင္းေပးေနတာျဖစ္ျပီး ဒုတိယစီမံခ်က္ရဲ႕ ပထမျမိဳ ့နယ္အျဖစ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႔နယ္၊ ဒုတိယျမိဳ႔နယ္အျဖစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ ့နယ္ကို ရွင္းလင္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ တာေမြ၊ ရန္ကင္းစတဲ့ ေနရာေတြကို ရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းတဲ့ ဒုတိယစီမံခ်က္ကို လာမဲ့ႏွစ္ထဲမွာအျပီးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News