အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ဖုိရမ္(Myanmar Global Investment Forum)ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ နွစ္ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ Myanmar Global Investment Forum ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန-၂မွာ စက္တင္ဘာလ၁၂ရက္ကေန ၁၃ရက္အထိျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဖြင္႔ပြဲေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြအပါအ၀င္တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႔ စီးပြားေရးအေျခအေန႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမူ အေျခအေနေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္က႑ ေပါင္းစပ္မႈအေျခအေနေတြ အပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိန္ေခၚမူေတြ အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ စက္မႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနေတြ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တုိးတက္ေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ခရီးသြားက႑ တုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မူအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေခါင္းစဥ္အသီးသီးနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ေတြ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး လ်က္ရိွပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈဖုိရမ္ (Myanmar Global Investment Forum) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ Euromoney Institutional Investor (Asia) တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ျပီး ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း၁၂၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News