တ႐ုတ္ပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္ေတြဟာ ကားရပ္နားတဲ့စနစ္သစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္ ခဲ့ၿပီး ကားရပ္နားခကိုလည္း ဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္း တစ္ခုအသံုးျပဳၿပီး ေပးေခ်ႏိုင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕မွာ ကားရပ္နားစနစ္သစ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး ဒီစနစ္ဟာ စည္းကမ္းမဲ့ကားရပ္နားတာကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကားရပ္နားခကို စနစ္တက်သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏုိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာဟာ ကားရဲ႕အက်ယ္အ၀န္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔ သံလိုက္ကိရိယာ တစ္ခုစီကိုကားလမ္းမေဘးယာဥ္ရပ္နားရာေနရာေတြမွာ ထားရွိေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သံလိုက္ကိရိယာဟာ အဲ့ဒီေနရာမွာ ကားရပ္နားဖို႔အ ဆင္ေျပမႈရွိမရွိဆိုတာကို အခ်က္ျပမွာျဖစ္ၿပီး ကားရပ္နားႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ကားရပ္နားခကို ဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုကေန တစ္ဆင့္ေပးေဆာင္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟိုင္းေလာင္က်ီစီရင္စုက ဟာဘင္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ရပ္နားတဲ့ စနစ္သစ္ကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက ကားလမ္းမေဘးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြမွာ အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္အကုန္ေလာက္မွာ ကားရပ္နားစနစ္သစ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အသံုးျပဳႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ကားရပ္နားစနစ္သစ္ရဲ႕ တာ၀န္ခံလူက်င္းေ၀က ေျပာပါတယ္။  (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး  တရုတ္ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ကားရပ္နားခကို အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္နဲ႔ေပးေခ်ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တရုတ္ပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ 

 

Related News