ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရုိင္အတြင္းက ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခေနာင္တိုေခ်ာင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရပ္ရြာေနျပည္သူ အေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္၀င္းႏိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ညပိုင္းမွာ လိုက္လံစစ္ေဆးပါတယ္။ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းဆိုတာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးတို႔ကို ျပည္သူလူထုနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပူးေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းေတြကို ရန္ကုန္ေဒသၾကီးအစိုးရက ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တာေတြ လ်င္ျမန္လာျပီ မႈခင္းေတြက်ဆင္းသြားတယ္လို႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြ က ေျပာပါတယ္။
 
ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႕ေတြမွာ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၾကျပီး အခုလုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ အေျချပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ လိုအပ္တယ္လို႔တယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ေနာက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မႈခင္းေတြက်ဆင္းသြားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးလွေ၀က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းက ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း  ေရယာဥ္ ၆ စီးနဲ႕ ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျပီး ေရလယ္ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထားတဲ့ သေဘာၤမ်ား၊ ကမ္းကပ္ရပ္နားထားတဲ့ ေရယာဥ္မ်ားလုံၿခဳံေရး အတြက္လည္း ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကင္းလွည္ ေစာင့္ၾကပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဆိတ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ရက္ကြက္ ၉ ရက္ကြက္ရွိျပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူေတြကေတာ့ သေဘာၤက်င္းလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကျပီး အမ်ားစုကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ေနခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News