ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဖက္ကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ေနရာႏွစ္ခုကေန စိစစ္ျပီးျပန္လည္လက္ခံ သြားမယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံးမွာၿပဳလုပ္တဲ့ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီရဲ႔  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေခၚယူရာမွာ ကုန္လမ္းကေန ျပန္လာသူေတြကုိ ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲမွာလည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းက ျပန္လာသူေတြကုိ ငါးခူရမွာ လည္းေကာင္း စိစစ္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးဖုိ႔ရာ အတြက္ေတာ႔ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာကုိ လ်ာထားတယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္။ 
 
အဆုိပါေနရာနွစ္ခုက စိစစ္လက္ခံရာမွာလဲ ၁၉၉၃ ခုနွစ္က ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔  ဘဂၤလားေဒရွ္႔နုိင္ငံတုိ႔အၾကား သေဘာတူညီထားတဲ႕ အခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ စိစစ္လက္ခံသြားမွာျဖစ္ျပီး အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ကာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကုိ ျကုိတင္ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဘဂၤလာေဒရွ္႔နုိင္ငံဖက္ကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႔ႏုိင္ငံအစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ရာ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္႔ေဆြသြားေရာက္ မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News