ျမန္မာ့ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္က ထက္ႏွစ္ဆေက်ာ္ပိုမိုမ်ားၿပား လာတယ္လို႔ စက္တင္ဘာ(၂၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟိုတယ္မွာက်င္းပၿပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕ေရေၾကာင္းေန႔ အခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။ ေရေၾကာင္းကုန္ုသြယ္မႈေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔နဲ႔ အခ်ိန္မီဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ Port EDI စနစ္ကို အခုလအတြင္းေအာင္ျမင္စြာ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အၿပည့္အ၀လုပ္ငန္းလည္ပတ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ Port EDI စနစ္ဟာ ထပ္တလဲလဲေဒတာမ်ားသြင္းရၿခင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ၿခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ေရးႏွင့္ အမွားမ်ားေလွ်ာ့ခ် ၿခင္းစတာေတြကို ဒီစနစ္ကလုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုးပမာဏဟာ တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာခဲ့ကာ လက္ရွိရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို ေရယာဥ္(၂၅၀၀)ခန္႔ ဆိုက္ကပ္လ်က္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအဂၤါရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဆိပ္ခံတံတား အေရအတြက္ကလည္း စုစုေပါင္း (၂၀)အထိရွိလာၿပီး ေရေႀကာင္းကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္လ်ွက္ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ကမာၻပင္လယ္ေရေၾကာင္းေန႔ အခမ္းအနားမွာေတာ့ သေဘၤာေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔လူမ်ား ကူးလူးဆက္သြယ္ၿခင္းဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အတူက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႈၾဥ ကၾကီးမွဴးၿပီး ေရေၾကာင္းဘက္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေရေၾကာင္းပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရနဲ႔ သေဘၤာလုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးပါမႈမ်ားအေပၚ အထူးဂရုၿပဳေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစေရးအတြက္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News