ရန္ကုန္က လမ္းခ်ိဳင့္ခြက္ျပဳျပင္ဖာေထးတာေတြကို  ေခတ္မီစက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ  စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္က လမ္းခ်ိဳင့္ခြက္ေတြကို ျပဳျပင္ဖာေထးတာ ထိေရာက္မႈမရွိလို႕ ေခတ္မီစက္ယႏၲရား ေတြအပါအ၀င္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာ အျပည့္အစုံနဲ႕ စနစ္တက်အသုံးျပဳျပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မွီေအာင္ ျပဳျပင္ဖာေထးလုပ္ေဆာင္ဖို႕ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက တိုက္တြန္းလိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ရွိ၊မရွိနဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္မလဲ ဆိုတာကိုပါ ေမးျမန္းလိုက္တာပါ။ ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြအႀကံျပဳတဲ့အတိုင္းလိုအပ္တဲ့ လမ္းသုံးပစၥည္းကိရိယာေတြျဖည့္ဆည္းေပးတာေတြ၊ျပဳျပင္ဖာေထးရာမွာလဲ စနစ္တက်နဲ႕ လိုအပ္တဲ့အထူထုေရာက္ေအာင္၊ မူလမ္းပုံစံအတိုင္းညီညာျပန္႕ျဖဴးေအာင္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႕လဲ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ဒါ့ျပင္ လိုအပ္တာေတြကိုလဲ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႕ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။ေခတ္မီစက္ယႏၲရားေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕လဲ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အစဥ္မျပတ္သြားေရာက္ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနျပီး လမ္းခ်ိဳင့္ခြက္ ျပဳျပင္ဖာေထးတဲ့ေခတ္မီစက္ယႏၲရားေတြကို ၀ယ္ယူ လုပ္ေဆာင္ဖို႕လဲ အစီစဥ္ရွိသလို ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ျဖည့္တင္း၀ယ္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္သြား မယ္လို႕လဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ 
 
 

Related News