ရန္ကုန္မွာ တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ တရား၀င္လိုင္စင္မရွိဘဲ  လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့  ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနျပီး တရား၀င္လိုင္စင္မရွိဘဲလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကို ေအာက္တိုဘာ(၃)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္လိုင္စင္မရွိေသးဘဲ တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ၾကာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိခဲ့ျပီး ဒါဟာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႕လဲ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္ အမတ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ယ္ျပန႔္စြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့  OK  Pay, Wave Money, Ongo စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မရွိေသးဘဲ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့  ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လိုဥပေဒေတြနဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမလဲ ဆိုတာနဲ႕ ဘယ္ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြက ဘယ္လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ေအာက္မွာ ရွိသလဲ ဆိုတာကို  ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းလိုက္တာပါ။
 
ဗဟိုဘဏ္ မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳျပီးေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပီးဘဏ္ဦးေဆာင္မႈပုံစံနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳတဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႕ မိုဘိုင္းေငြေရး ေၾကးေရး၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႕ျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္မိရင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒနဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး အနည္းဆုံး (၂)ႏွစ္ကေန (၅)ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ဒဏ္ေငြက်ပ္သန္း(၅၀၀) ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုလဲခ်မွတ္ရမွာျဖစ္သလို နိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒနဲ႔လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး အနည္းဆုံး(၃)ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ ရမွတ္ရမည့္ အျပင္ သက္ေသခံပစၥည္းကိုလဲ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရမယ္လို႕လဲ ၀န္ႀကီးကဆိုပါတယ္။
 
OK  Pay  နဲ႔ Wave Money  ကေတာ့ လုပ္ငန္းအမည္ေတြသာျဖစ္ျပီး မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရထားတာျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၈ရက္ ၉လ၂၀၁၆ နဲ႕ ၃၁ရက္ ၈လ ၂၀၁၇ က မွတ္ပုံတင္အသီးသီးခ်ထားေပးခဲ့ တာျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႕လဲ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ Ongo ကေတာ့ ျမန္မာ့အေရွ႕တိုင္းဘဏ္နဲ႕ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့  ဘဏ္ဦးေဆာင္တဲ့ မိုဘိုင္းဘဏ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္ကို ဗဟိုဘဏ္ကို ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိျပီး ဗဟိုဘဏ္မွ ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ရဲ႕ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖို႕ စိစစ္လ်က္ရွိ တယ္လို႕လဲ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News