အဂတိလုိက္စားမူတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္  ဖြဲ႔စည္းဖုိနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ကုိ ခန္႔အပ္ဖုိအတြက္ နုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ 
 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပုိ႔ထားတဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းဖို႕ ကိစ္ၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလ၂၀ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပုိ႔ထားတဲ႔ သ၀ဏ္လႊာကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဖတ္ၾကားခဲ႔ တာပါ။ 
 
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႕ရာအတြက္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး(ၿငိမ္း) ဦးေအာင္ၾကည္အပါအ၀င္ ေလးဦးကုိ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ႔ျပီး လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒နွစ္ဦးမွလည္း ေလးဦးစီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ႔ကာ စုစုေပါင္း ၁၂ဦးနဲ႔ အဆုိပါေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ လ်ာထားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ကုိေတာ႕ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အမည္စာရင္း ေတြထဲကေန ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး(ၿငိမ္း)ဦးေအာင္ၾကည္ကုိ လ်ာထားျပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစန္း၀င္းတုိ႕ကုိ လ်ာထားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းဖို႕ ကိစၥ နဲ႔ အဆုိပါေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းထားသူေတြကုိ အတည္ျပဳနုိင္ဖုိ႔နဲ႔ နုိ၀င္ဘာလ၂၃ ရက္မွာျပဳလုပ္မဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News