ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ ႀကပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးတာကုိ နုိ၀င္ဘာလ၂၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံဖက္က နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္႔ေဆြနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Mr.AbulHassan Mahmood Ali  (အဘူလ္ဟတ္ဆန္မာမြတ္အလီ)တုိ႕ တက္ေရာက္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ႔ႀကတာပါ။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္႐ြက္မဲ႕ အစီအစဥ္ဟာ  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည့္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေထြေထြ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ အစီအမံမ်ားပါ၀င္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ဒါ႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက လည္းေကာင္း၊ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕ကလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖိအားေပးကာ ကုလသမဂ္ၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြညီလာခံ၏ တတိယေကာ္မတီတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုမူၾကမ္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အျပင္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ သဘာပတိ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစ္ၥအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေရးကိစ္ၥေပၚေပါက္လာပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို အေျခခံကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏုိင္မည့္ ရလဒ္ကို ရယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr, AbulHassan Mahmood Ali ““အဘူလ္ဟတ္ဆန္မာမြတ္အလီ””အေနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၂)ရက္က ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြနဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။
 
 

Related News