ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ထင္ရွားစြာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ တရားရံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံုမွာ  ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမ္ၺည္းျပားကို ႏို၀င္ဘာ(၂၄)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
တရားရံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရာမွာ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ပံုစံထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့လက္ရာေတြနဲ႕ အမိုးခံုးမ်ားေပၚမွာ ျခေသၤ့ရုပ္ ေတြနဲ႕ တစ္နာရီျခားတစ္ခါျမည္သံေပးတဲ့ ႀကီးမားတဲ့နာရီစင္ႀကီးကိုလည္း ထည့္သြင္းထားရွိခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နာရီစင္ႀကီးကို ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီး ရႊံဆန္တဲ့ ေအာက္ခံေျမေၾကာင့္ စိုစြတ္တဲ့ေျမမွာ အထားခံတဲ့ သစ္ရာသစ္လံုးေတြကို ေျမႀကီးထဲကို ထိုးသြင္းၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းဟာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုေတြကို အေရးပါေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ျပဳရံုမဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္သူေတြအတြက္ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ သမိုင္းအေၾကာင္းေတြကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ဖို႕၊ အမွတ္ရဖို႕ကာကြယ္ဖို႕နဲ႕ ဂုဏ္ျပဳဖို႕အတြက္ တပ္ဆင္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ တရားရံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံုကို (၁၉၀၅)ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးကာ ရူပီေငြ(၂၄)သိန္း အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ 
 
အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား ပထမဆံုးတပ္ဆင္ ခဲ့တဲ့အေဆာက္အဦမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ျဖစ္ပါတယ္။  အျပာေရာင္ကမ္ၺည္းျပားတပ္ဆင္တဲ့အခါမွာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ဗိသုကာ လက္ရာေျမာက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာေနတဲ့ ေနရာေတြကိုဦးစားေပးတပ္ဆင္တာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယခုလက္ရွိမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား အခု(၂၀)တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 
 

Related News