ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သံုးစြဲေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏရဲ႕ တစ္ဝက္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးမွ သံုုးစြဲေနတယ္လို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္က  UMFCCI မွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြနွင့္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ 
 
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပမာဏမ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ေနရတဲ့ အေျခအေနရွိေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ကအခုလို အရံႈးခံစိုက္ထုတ္မႈမရွိပဲ သံုးစြဲသူျပည္သူေတြကိုလည္း စြမ္းအားျပည့္ဝတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔ကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနနဲ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေဈးႏႈန္းအမ်ိုးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာင္းခ်နိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကို လာေရာက္ဆက္သြယ္ေနတာေတြရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔  နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ရွိေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ ေရာင္းခ်နိုင္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
 
အခုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ UMFCCI ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္က႑ဖြံျဖိဳးေရးေကာ္မတီဝင္ ေတြမွလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပိုမိုထုတ္လုပ္နိုင္ေရးနဲ႕  ဓါတ္အားဆံုးရံႈးမႈေလ်ာ႔ခ်နို္င္ေရးကို အသီးသီး တင္ျပၾကပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္းထားတဲ့  မဟာဓါတ္အားလိုင္း  တစ္လိုင္းတည္းသာရွိျပီး သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ရင္ ရန္ကုန္တိုင္းဟာလည္း တစ္ျခားတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္ေတြ လိုပဲ သက္ေရာက္မႈေတြရွိေနတာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဌာနက အရံ ၅၀ဝ မီဂၢါဝပ္  မဟာဓါတ္အားလိုင္းတစ္ခု သြယ္တန္းႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
 

Related News