ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၆လတာ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က က်ပ္(၂၁၂)ဘီလီယံေက်ာ္ လ်ာထားတယ္လို႕  တိုင္းေဒေသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ကေနစက္တင္ဘာလကုန္ထိ စတင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျပီး လာမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကစလို႕ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ကေန ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ လကုန္ထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ျပီး ဧၿပီလ ၁ရက္ကေန စက္တင္ဘာလကုန္ထိ (၆)လတာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၾကားကာလျဖစ္လို႕ သီးျခားဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲခဲ့တာပါ။ ဒီဘတ္ဂ်တ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ကေန စက္တင္ဘာလအထိ (၆)အတြက္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစားရင္း (လ်ာထားခ်က္)အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႕က တိုင္းေဒေသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တင္သြင္းလိုက္တာပါ။ ဒီ(၆)လတာအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစားရင္း အျဖစ္က်ပ္ ၂၁၂.၂၄ ဘီလီယံ လ်ာထားထားတာလဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘတ္ဂ်တ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးက ေအာက္ေျခကေန အထက္သို႕ စီးမံကိန္းေရးဆြဲေပးတဲ့ပုံစံနဲ႕ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ျပီး အားလုံး ပါ၀င္ညိွႏႈိင္းျပီးေတာ့ ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ကာ  ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမွဴးေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက စီမံကိန္း ဦးစားေပးမႈေတြကို အေျခခံေရဆြဲခဲ့ တာျဖစ္တယ္လို႕လဲ ဆိုပါတယ္။ ဒီရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ လုိေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ (၂၀)ေက်ာ္နဲ႕အခြန္ေ၀စုလ်ာထားခ်က္ကလဲ (၆၄) ဘီလီယံနီးပါးရရွိတာခဲ့ပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကရရွိတဲ့ အခြန္အခရေငြေတြက ၁၆.၆ဘီလီယံ၊ အျခားသာမန္ရေငြ ေတြက ၄၈.၆၄ဘီလီယံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြကေတာ့ ၁၆.၁၅ဘီလီယံနဲ႕ ေၾကြးျမီေတြက ရေငြ ၄၆.၂ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘတ္ဂ်တ္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမယ့္ရက္ကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ 

 

Related News