ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နုိင္ငံဖက္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကို ျပန္လည္လက္ခံရာမွာ ၀င္ေရာက္လာမယ့္သူေတြအားလုံးကုိ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ အစစ္ေဆးခံနုိင္မယ့္ကတ္ေတြထုတ္ ေပးသြားမယ္လုိ႕ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာပါတယ္၊၊ ဘဂၤလာေဒရွ္႕နုိင္ငံကေနျပန္လည္လက္ခံမယ့္သူေတြကုိ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ အစစ္ေဆးခံနုိင္မယ့္ကတ္ေတြထုတ္ေပးမွာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ႕ႏံၽြီ အစည္းအေ၀းအျပီးမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံရာမွာ အားလုံးကုိ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္အစစ္ေဆးခံနုိင္မယ့္ကတ္ေတြထုတ္ေပးသြားမွာၿဖစ္ျပီး အဲဒီလူေတြကုိ (၁၉၈၂)နုိင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ စစ္ေဆးကာ ဥပေဒနဲ႔ကုိက္ညီတဲ႔သူေတြကုိနုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္ နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို နုိ၀င္ဘာလ၂၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ ျပန္လည္လက္ခံရာမွာ ကုန္းလမ္းကေနျပန္လာလုိသူေတြအတြက္ ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲမွာလည္ေကာင္း၊ ေရလမ္းေျကာင္းကျပန္လာလုိသူေတြအတြက္ ငါးခူရ(ငခူရ)မွာလည္ေကာင္း စိစစ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ကုိက္ညီသူေတြကို ဒါးျကီးဇား(ဒဂ်ီးဇား)ေက်းရြာမွာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပး မယ္လုိ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ကေတာ႔ ျမန္မာနုိင္မွာ ေနထုိင္ခဲ႔ဖူးတယ္လုိ႕သိရတဲ႔လူေတြထဲက ၂၀၁၆ခုနွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နုိင္ငံဖက္ကုိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူ အေရအတြက္ဟာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႕ နုိ၀င္ဘာလ၁၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္ မွာရွိတဲ႔သဂၤဟဟုိတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလာေဒရွ္႔နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ဖြဲ နယ္စပ္ဆုိင္ရာဗဟုိအဆင္႔. အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားထားဖူးပါတယ္။
 
 

Related News