ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕နုိင္ငံဖက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံတဲ႔ေနရာမွာအသုံးျပဳဖုိ႔ရာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းတန္ဖုိးရွိတဲ႔ ပစ္ၥည္းေတြကုိ ဂ်ပန္နုိင္ငံအစုိးရက ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရကုိကူညီမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းတန္ဖုိးရွိတဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိဂ်ပန္နုိင္ငံအစုိးရကေန ကူညီဖို႔ ဇန္န၀ါရီလ၁၂ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ နွစ္နုိင္ငံ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဂ်ပန္နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး မစၥတာ တာရုိကုိနုိ ကေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ 
 
ဂ်ပန္နုိင္ငံနုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မစၥတာ တာရုိကုိနုိ အေနနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၁၁)ရက္က စတင္ေရာက္ရွိခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာနုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိစ္ၥေတြ၊ဒုက္ၡသည္ေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံတဲ႔ေနရာမွာအဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္ဂ်ပန္နုိင္ငံကအကူအညီေပးမယ့္ကိစ္ၥေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရရွိေရး ဂ်ပန္နုိင္ငံက ေထာက္ပံ့မယ့္အစီအစဥ္ေတြ၊ နွစ္နုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္စီမံကိန္းေတြပုိမုိတုိးျမွင္႕ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေရးကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ဂ်ပန္နုိင္ငံနုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မစၥတာ တာရုိကုိနုိ အေနနဲ႔ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႔ဆုံအျပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ထပ္မံေတြ႕ဆုံခဲ႔ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိသြားေရာက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 
 
 

Related News