ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား 
တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၉)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆုံးရႈံး ေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္သိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႕  ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအားတုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၄ရက္က ျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။
 
အဆုိအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ႔ကာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ကုိယ္စား သယံဇာတႏွင္႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းကျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ႔ၿပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိဖုိ႔တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ဦးေဖခ်စ္က အတည္ျပဳဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔တာေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၉၂ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈၂ မဲနဲ႔ ၾကားေနမဲ ၄မဲ ရွိခဲ႔ကာ ေထာက္ခံသူမ်ားျပားခဲ႔တာေၾကာင့္ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။
 
ယခုအတည္ျပဳလုိက္တဲ႔ အဆုိအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနတာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနတာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သာမကပဲ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအပါအ၀င္ Stake Holder ေတြ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြကုိေဆြးေႏြးသြားခဲ႔ၾကပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတေတြပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနျခင္းကုိ အမ်ိဳးသား ေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထိန္သိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ရက္က တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။
 
 
 
 

Related News