အသစ္ထြက္ေပၚလာမယ့္ ႐ုပ္သံလိုင္းငါးခုအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ျမန္မာ႔အသံ ႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဟာ ႐ုပ္သံလိုင္းသစ္(၅)လိုင္းကို လုပ္ကိုင္မယ့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီငါးခုနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က 
လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ဒီလို ကုမၸဏီငါးခုလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ကို ကုမၸဏီေပါင္း (၄၅) နီးပါးထဲက တစ္နွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေရြးခ်ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား 
အေန ဒီလိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္တာေၾကာင့္ ရုပ္သံလိုင္း (၅)ခုကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကထုတ္လြင့္ေနတဲ့ Multi chemnal play out System ထဲ မွာ ထည့္သြင္းထုတ္လြင့္ ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခုခ်ဳပ္ဆိုလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ကုမၸဏီ ငါးခုအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႐ုပ္သံထုတ္လြင့္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ကိုင္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းရမယ့္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာေတြပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။႐ုပ္သံလိုင္း ငါးခုမွာေတာ့ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သတ္လို႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မဇ္ၨိဳမ DVB တို႔ပါ၀င္ၾကျပီး တျခားကုမၸဏီေတြကလည္း ForTune TV ? K channel အမည္ေတြနဲ႔ 
႐ုပ္သံလိုင္းေတြ ထုတ္လႊင့္ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဌာန နဲ႔ ကုမၸဏီငါးခု စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အခုလပိုင္းအတြင္း ႐ုပ္သံလိုင္း တစ္ခ်ဳိ႕ကို ၤFree to air 
ၾကည့္႐ႈခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
DVB Multimedia Group Company ကေတာ့ မူလထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ အတိုင္းထုတ္လႊင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီးက်န္ကုမၸဏီေတြကေတာ့ သတင္း၊ အသိပညာပိုင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြ ထုတ္လႊင့္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႐ုပ္သံကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္နိုင္ဖို႔ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ ကိုယ္ဟန္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္သံပရိတ္သတ္ အတြက္ ထုတ္လြင့္တင္ဆက္သြားၾကမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ျမန္မာ႔အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဟာ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အန္နေလာ့ (Analogue) စနစ္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုနွစ္မွစတင္ခဲ့ၿပီး  အဲဒီ့ေနာက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း Digital  စနစ္သို႔ေျပာင္းလည္းထုတ္လႊင့္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမီဒီယာက႑ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာ႔အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ စနစ္ထဲမွာ ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ဖို႔ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News