ျပည္တြင္းမွာ ကေလးအလုပ္သမားေတြလုံး၀ ပေပ်ာက္ေရးကုိ ရည္မွန္းခ်က္ထားျပီး ကေလး အလုပ္သမားေတြ ေလ်ာ႕နည္းေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႕ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာ လိုက္ပါတယ္။ကေလးအလုပ္သမားေတြ ေလ်ာ႔နည္းေစေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူအင္အား၀န္ၾကီးဌာန႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာနုိင္ငံကေလး အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

ကေလးအလုပ္သမား ၅ ရာခုိင္နႈန္းထဲက ၄ ဒသမ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ သံရည္ၾကိဳလုပ္ငန္းခြင္ေတြ အပါအ၀င္ အႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႕ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ အျခားနုိင္ငံေတြနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ျပီး ကေလးအလုပ္သမားေတြမရွိေစဖုိ႔ ကန္႕သတ္ဖုိ႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ကေလးအလုပ္သမားျပသနာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးတဲ႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနျပီး ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး ကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အနာဂတ္အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမဲ႔ ကိစၥရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႕ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ပထမသုံးလပတ္ အလုပ္သမားအင္အားစစ္တမ္းအရ အသက္(၅)နွစ္ နဲ႔ (၁၇)နွစ္အတြင္း ကေလးဦေရ စုစုေပါင္း၁၂သန္းေက်ာ္ရွိျပီး အဲဒီထဲက ၅ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ကေလး အလုပ္သမား ေတြျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ကေလးအလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ  ရန္ကုန္ျမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႔တုိ႔မွာ အမ်ားဆုံး ရွိတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ၂၀၁၄ခုနွစ္က ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ လူဦးေရနွင္႔ အိမ္ အေၾကာင္း အရာသန္းေခါင္ စာရင္းေတြအရ အသက္(၁၈)နွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္းဟာ ၁၈သန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News