မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းမွာ သမရုိးက်မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္တဲ႔ ဘိန္းျဖဳ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကုိးကင္းနဲ႔ အဖက္တမင္ ေဆး၀ါးေတြအျပင္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးအသစ္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ပုိုမိုမ်ားျပားလာတာေၾကာင္႕ ကုသေရးနဲ႔တားဆီးနွိမ္နင္းေရးအပုိငး္ေတြမွာ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထား ဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိ Hilton Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ႔ အခမ္းအနားမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးက အခုလို ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမရုိးက်မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈေတြအျပင္ စိတ္ေျပာင္းေဆး၀ါး အသစ္ထုတ္ လုပ္မႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာရာ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း စာရင္းဇယားေတြ အရ အမ်ိဳးေပါင္း၂၆၀သာ ေတြ႔ရွိခဲ႔ေပမဲ႔ ေနာက္၅နွစ္ အၾကာ၂၀၁၇ခုနွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ အမ်ိဳးေပါင္း ၆၃၀ အထိရွိလာခဲ႔ျပီး အမ်ိဳးေပါင္း ၃၇၀  တုိးလာခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ယေန႔မိတ္ဆက္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမွာ ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ႕ခ်ေရးနဲ႔ အစားထုိးဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာေတြ၊ သုံးစြဲမႈေလွ်ာ႕ခ်ေရးနွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး စီမံကိန္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥေတြ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင္႔ေရး စိီမံကိန္းေတြ၊ လူအခြင္႕အေရးအေၾကာင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။
 
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းမွာလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြ အတြင္း ကမၻာေပၚမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ႔ ကာ ၁၉၈၁ခုနွစ္ကေန ၁၉၈၇ခုနွစ္ေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တန္၇၀၀ခန္႔ ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွာေတာ႔ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ ၁၆၀၀ထိရွိခဲ႔ျပီး ေနာက္ပုိင္းနွစ္ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္း ပုိမုိျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၂၀၀၆ခုႏွစ္အေရာက္မွာေတာ႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဟာ အနိမ္းဆုံးအဆင္႕ကုိ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာ ျပန္လည္ျမင္႔တက္လာခဲ႔ပါတယ္ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္ မွာေတာ႔ သိသိသာသာ ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News