ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP) ဘက္က လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕မွာ အစုိးရနဲ႕တရား၀င္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အဆိုျပဳ ထားပါတယ္။ ဒီတရား၀င္ေတြ႔ဆံုမႈရလာဒ္က KNPP အဖြဲ႕  တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)မွာ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ NCA ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
မတ္လ(၇)ရက္ကေတာ႕ အစိုးရရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ NCA တာ၀န္ရွိသူေတြ ရန္ကုန္မွာအလြတ္သေဘာေတြ႔ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဒီေတြ႕ဆံုမႈမွာ တရား၀င္ထပ္ေတြ႔ႏိုင္ဖို႕ေျပာဆိုခဲ႕ၾကျပီး  လိြဳင္ေကာ္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ NCAဘက္က အဆိုျပဳခဲ႕တာပါ။ ဒီတရား၀င္ေတြ႕ဆံုပြဲက အခုလအတြင္း မွာေတာ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ခက္ျပီး လာမယ္႔ (၂၁)ပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔ အစုိးရဘက္က အႀကံျပဳထားတယ္လို႔ ဳၿဏဏ ဘက္ကေျပာပါတယ္။

အစုိးရန႔ဲNCA ၾကား လက္ရွိလက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႕ေရးေကာ္မတီကိစၥ၊ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ထားရွိေရးနဲ႕ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းဖို႔နဲ႔ အရင္UNFC အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးေနဆဲ အခ်က္(၈)ခ်က္ရဲ႕က်န္ရွိတဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ဒီတရား၀င္ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ဆက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူရင္NCA ထိုးဖို႔ ျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္လို႕ KNPP ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွာ ပါတဲ့ခူေညးရယ္က ေျပာပါတယ္။KNPP အေနနဲ႕ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာ UNFC အစုအဖြဲ႔မွာပါ၀င္ျပီး အဆိုျပဳခ်က္(၈)ခ်က္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္တန္႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အစုိးရဘက္က NCAေရးထိုးျပီးေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႕ သေဘာထားရွိေပမယ့္ KNPP ဘက္ကေတာ့ အာမခံခ်က္ပိုရွိတဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရမွ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထားတယ္လို႔ KNPP ဒုတိယဥကၠ႒ ခူဦးရယ္က ေျပာပါတယ္။

KNPP လိုပဲ UNFC အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႕လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး အဖြဲ႕ေတြဟာလည္း UNFC အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြရပ္တန္႕ျပီးေနာက္ အစုိးရနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုျပီးNCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ( KNPP) ကို ၁၉၅၇ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ႕တဲ႕ အစုိးရလက္ထက္ ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သလို  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိုလည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၃ ဇြန္လနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News